Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huren?

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Een belangrijke voorwaarde voor het huren in Buitengewoon Kernhem is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld en kijken naar je inkomenssituatie in de toekomst.

Inkomenseis: 4 x huurprijs.
Pensioen: 3,5 x huurprijs
Aantoonbaar langdurig inkomen
Geen negatieve BKR registratie

Inkomensrichtlijnen

Om ervoor te zorgen dat je iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook je andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. Hierbij is het belangrijk dat je als huurder(s) zelf aan deze richtlijnen kunt voldoen. Een garantstelling van derden is vanwege extra risico’s niet toegestaan. Omdat de woningen in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen.

Bij inkomen uit loondienst: minimaal bruto maandinkomen van 4 keer de maandhuurprijs
Inkomen uit AOW/pensioen: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuurprijs
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Heb je eigen vermogen? Indien je over een eigen vermogen beschikt van minstens € 50.000,- en het van belang is om dit mee te tellen om aan de inkomensrichtlijnen te voldoen, rekenen we 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop je bruto jaarinkomen.

Loondienst

Als je in loondienst bent is het belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen. Om je bruto maandinkomen te berekenen, kijk je op je salarisstrook naar je bruto maandsalaris. Alle bedragen die op je werkgeversverklaring worden vermeld tellen hierbij mee, dus ook vakantiegeld en een vaste bonus en dertiende maand indien van toepassing.

Uitkering of pensioen

Een uitkering wordt, wanneer het een 2e inkomen betreft, meegenomen in de berekening. Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen. Omdat pensioen onder een lager belastingtarief valt, is de inkomenseis voor gepensioneerden lager: 3,5 keer de maandhuur. Bij een pensioen is het bruto maandinkomen een optelsom van de AOW en eventueel pensioen.

Ondernemers

Ook als ondernemer kun je een woning huren. Je komt in aanmerking als je langer dan 1 jaar een eigen onderneming hebt en je netto winst voor belasting aantoonbaar aan de inkomenseis voldoet. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een woning gaat huren.

Goed om te weten over Huren in Buitengewoon Kernhem

Je kunt alleen een woning in Buitengewoon Kernhem huren als je er zelf gaat wonen, en je je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Ede. Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huur op te zeggen per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck.