Algemeen
Hoe werkt de actie voor de laminaatvloer?

Als je een appartement in The David huurt met een kale huurprijs (dus exclusief servicekosten) vanaf € 1.000 per maand, dan hebben we een leuke actie voor je! Je krijgt dan een gratis laminaatvloer! De vloer is al voor je gelegd, je kunt dus zonder klussen direct overhuizen! De vloer blijft in het appartement als je gaat verhuizen.

 

Ik wil een appartement in The David huren, wat moet ik doen?

De inschrijving is inmiddels gestart! De online inschrijving van The David is vergelijkbaar met de papieren inschrijving die nog vaak wordt toegepast. Echter door de digitale verwerking kunnen wij sneller reageren en je kunt alles gemakkelijk vanuit huis organiseren! De inschrijving bestaat uit verschillende onderdelen en in deze stappen worden diverse controles uitgevoerd.

1. Inschrijven
Dit doe je online via de website. Je selecteert de beschikbare woningen van je voorkeur die passen bij jouw inkomenssituatie.

2. Voorlopige toewijzing
De woningen worden vervolgens toegewezen aan de kandidaten die zich volledig hebben inschreven en alle documenten hebben geüpload. Bij meerdere inschrijvingen op één woning wordt er toegewezen op basis van de best passende kandidaat middels een digitale loting.
Vrijdag 10 juli heeft de eerste toewijzing plaatsgevonden. Wanneer je een voorlopige toewijzing hebt ontvangen, kun je deze vervolgens accepteren of verwerpen. Indien je de voorlopige toewijzing hebt geaccepteerd, zullen wij vervolgens de uitgebreide finale credit check uitvoeren. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld BKR-registraties checken en indien nodig werkgevers nabellen.

3. Eindcontrole en definitieve acceptatie
Wanneer je dossier volledig akkoord bevonden is, krijg je per email bericht dat je dossier is goedgekeurd en vervolgens krijg je de huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden. Deze onderteken je digitaal middels IDIN. Wijzigingen door huurder op de huurovereenkomst zijn helaas niet mogelijk.

4. Oplevering
Voorafgaand aan de oplevering ontvang je gedetailleerde informatie over de ingebruikname, verhuizing, energiecontracten enz. Zo mogelijk ontvang je minimaal 4 weken voor de sleuteloverdracht per mail bericht. Tijdens de sleuteloverdracht wordt je identiteitsbewijs gescand volgens AVG richtlijnen op echtheid en registratie in vermissingen.

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

Alle appartementen zijn inmiddels per direct beschikbaar!

Kan ik de appartementen bezichtigen?
Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, er zijn servicekosten. Hierbij kun je denken aan de kosten voor het onderhoud en gebruik van de gezamenlijke voorzieningen. De servicekosten bedragen € 45 per maand.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen van The David vallen in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) kan je huurtoeslag aanvragen.

Zijn de afbeeldingen bij de typen appartementen op de website daadwerkelijk van het betreffende appartement?

De afbeeldingen zijn Artist Impressions. Bedoeld om je een indruk te geven van hoe een woning er uit kan zien. Het is niet per se een weergave van de door jou gekozen woning. De woningen worden kaal opgeleverd met een afgewerkte badkamer, keuken en toilet. De indeling van de woning zie je op de plattegrond bij de woning. De ligging van de woning kun je zien op de verdiepingsplattegrond.

Wat is de invloed van de maatregelen omtrent Corona op de bouw?

Op deze website vermelden wij de geplande oplevering van de woningen. Op dit moment verwacht de aannemer dat deze datum wordt gehaald. Echter, de opleverdatum kan door omstandigheden verzet worden, zoals bijvoorbeeld door het later aangeleverd krijgen van de bouwmaterialen of wanneer er verdere beperkende maatregelen door de overheid worden ingevoerd. Wij houden dit goed voor jou in de gaten en wanneer je bij ons een woning wilt huren, informeren wij je uiteraard tijdig over de sleuteloverdracht.

Houd hier dus rekening mee wanneer je de huur opzegt of je woning verkoopt.

Toetsing en inkomen
Laat je een sociale huurwoning achter?

Wij dragen graag bij aan de doorstroom van huurders in alle soorten woningen. En daarom krijg je voorrang om kans te maken op een woning in The David! Uiteraard dien je te voldoen aan de inkomensrichtlijnen.

N.B.: Ben je momenteel inwonend (bij je ouders) in een sociale huurwoning, dan geldt deze voorrangsregeling niet.

 

Aan welke criteria moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een appartement is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.

De verhuur is inmiddels gestart en je kunt direct het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

 

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

• Minimaal bruto (gemeenschappelijk) maandinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs, inclusief (indien van toepassing) de huurprijs van de parkeerplaats per maand. Bij twee inkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee.
• Gepensioneerden: mogen door de verlichte belastingdruk hun basis bruto inkomen verhogen met 30%.
• Ondernemers worden getoetst volgens het opgegeven inkomen aan de belastingdienst, inkomensverklaring IB 60.

Telt een uitkering mee als inkomen en (hoe) wordt deze meegenomen in de berekening?

Een uitkering telt mee als eerste inkomen indien je kunt aantonen op lange termijn structureel aan de inkomenseis te kunnen voldoen. Daarnaast telt een uitkering, wanneer het een 2e inkomen betreft, mee in de berekening. 

Kan ik als ondernemer een woning huren?

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Kan ik als uitzendkracht een woning huren?

Het is belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar te hebben, ondersteund met een intentieverklaring van de werkgever. Met een nul-urencontract of een contract via een uitzendbureau kun je niet aan deze voorwaarden voldoen. Een contract via een detacheringsbureau wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van het contract.

Telt studiefinanciering mee als inkomen?

Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Nee, het is niet mogelijk om te huren met een garantstelling. Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen dien je zelf een vast en voldoende inkomen te hebben die past bij de inkomensrichtlijnen.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Op basis van beschikbaarheid. Als je in aanmerking komt voor een appartement in The David, word er een woning naar jouw keuze aan je toegewezen als deze beschikbaar is. Deze toewijzing dien je vervolgens te accepteren, je hebt dan een optie. Vervolgens vindt de eindcontrole plaats en kan er contact opgenomen worden met derden voor financiële toetsing. Als de eindtoetsing positief is, volgt het huurcontract. Deze onderteken je met IDIN/IDeal. Er kunnen ca. 4 weken over de check heen gaan.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Ja, dat kan! Contacteer de verhuurmakelaar om de mogelijkheden te bespreken.

Inschrijven
Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

Op de website vind je een button ‘Ja ik wil inschrijven voor een woning’. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

 

Welke documenten moet ik uploaden?

De volgende gegevens zijn nodig voor de online inschrijving:

Let op! Altijd het Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto afschermen en van kopie bankafschriften alleen de tenaamstelling en het rekeningnummer laten zien, bij- en afschrijvingen mogen wij niet zien.

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldig paspoort (nationaal -, buitenlands -, diplomatiek of dienstpaspoort) of geldige identiteitskaart afgegeven in Nederland of binnen de EU door het bevoegde gezag, mits voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;

Gebruik hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u een kopie maken waarop het BSN en de pasfoto niet zichtbaar zijn.

 • – Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar je nu staat ingeschreven (maximaal 1 maand oud).
 • – Verhuurdersverklaring of hypotheekhouder verklaring van de huidige woning.
 • – Echtscheidingsconvenant (wanneer je gescheiden bent, vanwege extra inkomsten of vaste uitgaven).
 • – Kopie bankafschrift waarop huidige huurbetalingen / hypotheek betalingen zichtbaar zijn.
 • – Eén bankafschrift van de bankrekening waarvan wij de huur automatisch gaan incasseren.

Wanneer deze bankrekening dezelfde bankrekening is waarvan de huur / hypotheek via een automatisch incasso wordt afgeschreven, dan volstaat één bankafschrift.

 • Kopie bankpassen

Wanneer je in loondienst bent:

 • – Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand) waaruit blijkt dat je een vast contract hebt of een arbeidsovereenkomst hebt van nog minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen.
 • – Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.
 • – Kopie bankafschrift met vermelding van het laatst ontvangen salaris.

 Ontvang je een uitkering?

Een uitkering wordt, wanneer dit het vast 2e inkomen betreft, meegenomen in de berekening.

 • – Toezeggingsbrief UWV
 • – Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Pensioengerechtigde:

 • – Jaaropgave van AOW en eventueel pensioen(en)
 • – Inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • – Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is
 • – Eigen vermogen: het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien:

 • – Accountantsrapporten/jaarrekeningen van het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor.
 • – Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • – Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • – Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • – Kopie bankpas zakelijke rekening

Van zelfstandig ondernemers vragen wij een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden huur wanneer je een woning gaat huren.

Inkomsten uit PGB:

 • – Inkomsten uit PGB mogen meetellen als bruto-inkomen.
  – Een verklaring (zonder BSN) van het SVB, Sociale Verzekeringsbank.

 Als je eigenaar van een koopwoning bent:

 • – Laatste jaaropgave van de hypotheekverstrekker.
 • – De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs, de leverdatum, de passeerdatum en de ontbindende voorwaarden staan (verkoop eigen woning).
Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, in loondienst voor bepaalde tijd bent, je niet volledig aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen of in het geval van afwijkende situaties.

Huren & voorwaarden
Wie mag een woning huren en bewonen?

Als je jezelf inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Amsterdam én er zelf gaat wonen, kun je een woning huren in The David. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni. 

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit de woning (of tuin) en geen schade aan de woning toebrengt.

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

De wanden worden sausklaar opgeleverd. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten en decoreren. Dus je mag wanden `sausen` of behangen. Houd er rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in het oorspronkelijke staat moet terugbrengen. 

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast en het laminaat geschikt is voor vloerverwarming. Hierbij is het belangrijk dat de vloer en ondervloer goed geleiden, omdat er anders veel warmte en energie verloren gaat. Er zijn bovendien geen plinten aangebracht, die keuze laten wij graag aan jou over. Vraag advies bij een vloerenspecialist.

Mag ik zonwering bevestigen aan de buitenkant van de gevel?

Het plaatsen van zonwering mag enkel na goedkeuring van de vastgoedmanager. Zij kunnen je informeren over de juiste uitvoering en kleur.

Wat zijn de voordelen van huren?

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Kwaliteit
Hoe werkt de actie voor de laminaatvloer?

Als je een appartement in The David huurt met een kale huurprijs (dus exclusief servicekosten) vanaf € 1.000 per maand, dan hebben we een leuke actie voor je! Je krijgt dan een gratis laminaatvloer! De vloer is al voor je gelegd, je kunt dus zonder klussen direct overhuizen! De vloer blijft in het appartement als je gaat verhuizen.

 

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De woonkamer, hal en slaapkamer(s) zijn voorzien van wit gesausd stucwerk. Het plafond wordt voorzien van wit spuitwerk. In de badkamer liggen zwart gespikkelde Mosa vloertegels en de wanden zijn tot het plafond betegeld met witte Mosa wandtegels. In het toilet is de wand deels betegeld en daarboven is wit spuitwerk aangebracht.

Let op: de wanden zijn van gips, wij raden het ten zeerste af om te boren in de wanden. In plaats van boren kun je het beste een rail in het plafond monteren. Daarnaast graag een stopper voor de deuren toepassen om gaten in de wanden te voorkomen.

Hoe is het separate toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan en toiletrolhouder. De vloertegels zijn antraciet van kleur en de wandtegels hoogglans wit.

Kan ik zelf een keuken en/of een badkamer uitkiezen?

Nee, de appartementen worden voorzien van een luxe Bribus keuken met Siemens inbouwapparatuur en een moderne badkamer. De keuken- en badkameropstelling zie je in de plattegronden van de brochure.

Hoe zijn de keuken en badkamer ingericht?

De complete Bribus keuken is voorzien van witte kastdeuren en een zwart composietstenen werkblad. De apparatuur is van Siemens en wordt geïntegreerd in de keuken. De precieze opstelling en afmetingen van de keuken verschillen per woningtype. Dit kun je terugvinden op de plattegronden.

De indeling van de badkamer staat weergegeven in de plattegronden van de brochure. De badkamer is voorzien van een inloopdouche of een douchehoek met deur, en/of ligbad, handdoekenradiator en een (dubbele) wastafel. Boven de wastafel hangt een spiegel. De tegels op de vloer zijn antraciet van kleur, de tegels op de wand zijn hoogglans wit. Afhankelijk van de grootte van het appartement vind je in de badkamer ook een tweede toilet.

Wat voor apparatuur zit er in de keuken?

Je kookt in een Bribus keuken met Siemens inbouwapparatuur. Alle keukens zijn voorzien van een zwart composiet blad en witte kastdeuren. Qua apparatuur heb je de beschikking over een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, multifunctionele oven met magnetron en koel vriescombinatie.

Is er een afzuigsysteem in het appartement?

Elk appartement wordt voorzien van een WTW-installatie.

Hoe wordt de woning verwarmd?

De woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming en worden middels vloerverwarming verwarmd. Daarnaast is er in de badkamer een handdoekenradiator.

Hoe zijn de zonnepanelen op het dak gekoppeld?

De zonnepanelen zijn gekoppeld aan de gemeenschappelijke ruimten en niet aan de individuele appartementen. Door de energie die de zonnepanelen opwekken zullen de servicekosten lager zijn!

Hoe ziet de binnentuin eruit?

De daktuin loopt iets af, waardoor het lastig is om er echt te gaan zitten. Het grootste gedeelte van de tuin wordt voorzien van sedum gras kruidenmat, siergrassen en heesters. Er wordt rekening gehouden met de jaargetijden, zodat de tuin het hele jaar door mooi en gekleurd is.

Ook komt er een looppad en een watertje. Zie via onderstaande link het ontwerp van de daktuin: Amsterdam Ricardo Residences daktuin

Heb ik ook een externe berging?

Je hebt een inpandige berging in het appartement. Het is mogelijk om een extra berging te huren voor € 15 per maand. Deze berging vind je op de begane grond en 1e verdieping. In Woningdossier kun je aangeven of je interesse hebt in een extra berging.

Hoe duurzaam zijn de woningen?

De woningen in The David zijn met veel aandacht voor duurzaamheid gebouwd. De woningen hebben geen gas aansluiting, waarmee je bijdraagt aan een vermindering van de verbranding van fossiele brandstoffen. Voor de verwarming en warm water is een aansluiting op de stadsverwarming gerealiseerd. Koken doe je op een inductiekookplaat.

 

 

Voorzieningen
Wat doet de Servicemanager?

In The David zal meerdere dagen per week een Servicemanager aanwezig zijn.

Wat doet de Servicemanager precies?

Communicatie en Hospitality:
o Contactpersoon en vraagbaak voor bewoners
o Vertrouwenspersoon voor bewoners (overlast meldingen, toepassen discretie)
o Verwelkomen en kennis maken met nieuwe bewoners en informeren over praktische zaken zoals huisregels, afvalverwerking, parkeersituatie

Organisatie:
o Toezicht houden op kwaliteit uitvoering overige dienstverleners zoals schoonmaak, glasbewassing, tuinonderhoud, liftonderhoud en algemeen onderhoud
o Toezicht houden op naleving huisregels, op vriendelijke maar wel doortastende wijze aanspreken van bewoners die huisregels niet of niet voldoende naleven
o Periodiek inspecteren van gemeenschappelijk ruimten, bijvoorbeeld gangen, galerijen, liften, trappenhuizen, entrees
o Toezicht houden op en verwijderen van zwerfvuil

Veiligheid:
o Toezien dat zich geen onbevoegde personen bevinden in de openbare ruimten en eventueel aanspreken van verdachte personen
o Omgevingsbeheer, sociale controle uitoefenen
o Onderhouden contact met wijkagent, gemeente functionarissen
o In geval van calamiteiten: beoordelen van de aard en de ernst van de problemen, organiseren en bieden van hulpverlening en melden van de situatie bij relevante instanties en personen
o Inzet als BHV

Techniek:
o Verrichten van periodieke controles op werking en staat van interieur delen van gebouwen zoals entrees, vloeren, wanden, plafonds, galerijen etc.
o Verrichten van kleine reparaties, vervangen defecte verlichting, afstellen deurdrangers
o Verzorgen naamplaatjes en ja/nee plaatjes of stickers en soortgelijke werkzaamheden
o Op verzoek uitvoeren winterdiensten zoals sneeuw- en ijsvrij maken entrees, looppaden

Automatisering / ICT / BMI:
o Beheren van parkeersysteem, uitgifte en inname tags, keys
o Beheren van toegangssystemen, uitgifte en inname tags, keys
o Beheren van camerasystemen
o Beheren narrowcasting (interne media)

Waar kan ik mijn scooter/motor stallen?

Er zijn (tegen betaling) mogelijkheden in de parkeergarage om jouw scooter / motor te plaatsen. Neem daarvoor contact op met de verhuurmakelaar Wooove, telefoonnummer 085-7731167 of e-mailadres info@wooove.nl.

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Er is een gemeenschappelijke fietsenstalling in The David. Daarnaast is het mogelijk om een extra berging te huren, zie de vraag ‘Heb ik ook een externe berging?’.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Parkeerplekken zijn beperkt beschikbaar (201 parkeerplekken) en worden toegewezen op basis van beschikbaarheid in relatie tot de gehuurde woning. Een parkeerplaats kost € 50,- per maand excl. servicekosten. Je huurt geen vaste parkeerplaats, het betreffen ‘zwerfplekken’. Het kan dus variëren waar je de auto kunt parkeren. In Woningdossier kun je aangeven of je interesse hebt in een parkeerplaats.

LET OP! Er worden door de gemeente Amsterdam geen parkeervergunningen afgegeven.

Zijn er laadpalen voor mijn elektrische auto?

Nee, vooralsnog zijn er nog geen laadpalen in de parkeergarage. Er worden wel voorbereidingen getroffen om dit in de toekomst mogelijk te maken. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we deze informatie delen via deze projectwebsite.

Is er glasvezel aanwezig in het appartement?

Op het moment dat de appartementen worden opgeleverd, zijn de appartementen voorzien van een glasvezelverbinding in de woonkamer en de slaapkamers (UTP).

Mag je als huurder gebruik maken van de daktuin?

Ja, dat mag, echter dien je rekening te houden met de medehuurders. Je mag geen overlast bezorgen. Er zal hiervoor een artikel worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van The David.

Komt er een service app in The David?

Ja, als bewoner van The David krijg jij exclusieve toegang tot de eigen app via “Area of people”! Het idee achter de app is dat het je helpt om van je gebouw een Micro- Dorp te maken, waarin je elkaar makkelijk kunt vinden en helpen.

De The David-app bestaat uit verschillende interessegroepen die je kunt volgen. Zo leen je straks makkelijk een verfroller of deel je een parkeerplaats met je buren. Heeft iemand in The David een pakketje voor je aangenomen? Via het burenoverzicht vind je deze buur snel terug en stuur je een privéberichtje.

Je servicevragen en reparatieverzoeken dien je eenvoudig in en via statusupdates volg je de voortgang in de app. Ook word je op de hoogte gehouden over onderhoudswerkzaamheden van bijvoorbeeld glazenwassers en schoonmakers.

Wat komt er in de commerciële ruimten op de begane grond?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. We zijn met verschillende partijen in gesprek. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij je hierover informeren.