Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huren?

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Een belangrijke voorwaarde voor het huren in The David is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld en kijken we naar je inkomen in de toekomst. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR.

Woon je momenteel in een sociale huurwoning? Dan hebben we goed nieuws voor je: jij krijgt voorrang voor een huurwoning in The David!

INKOMENSEIS VAN 3,5 KEER DE HUURPRIJS
AANTOONBAAR LANGDURIG INKOMEN
GEEN NEGATIEVE BKR REGISTRATIE

Inkomensrichtlijnen

Om ervoor te zorgen dat je iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook je andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. Omdat de woningen in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen. Een garantstelling door ouders is helaas niet mogelijk.

Inkomensnorm: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuurprijs. Als je een parkeerplaats wil huren, dan is het de maandhuurprijs plus € 75 maandhuur van de parkeerplaats erbij.
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Heb je eigen vermogen? Indien je over een eigen vermogen beschikt van minstens € 50.000,- en het van belang is om dit mee te tellen om aan de inkomensrichtlijnen te voldoen, rekenen we 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop je bruto jaarinkomen. Per maand is dat dus 0,83% van je totale vermogen

Loondienst

Als je in loondienst bent is het belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen. Om je bruto maandinkomen te berekenen, kijk je op je salarisstrook naar je bruto maandsalaris. Alle bedragen die op je werkgeversverklaring worden vermeld tellen hierbij mee, dus ook vakantiegeld en een vaste bonus en dertiende maand indien van toepassing.

Pensioen of uitkering

Als je kunt aantonen dat je met je uitkering structureel aan de inkomenseis kunt voldoen, telt deze mee als eerste of enige inkomen. Daarnaast telt een uitkering ook mee als het een 2e inkomen betreft. Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Ondernemers

Ook als ondernemer kun je een woning huren in The David. Je komt in aanmerking als je langer dan 2 jaar een eigen onderneming hebt en je netto winst voor belasting aantoonbaar aan de inkomenseis voldoet. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een woning gaat huren in The David.

Goed om te weten over huren in The David

Je kunt alleen een woning in The David huren als je er zelf gaat wonen, en je je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Amsterdam. In The David mag je natuurlijk samen huren met je gezin, daarnaast is het ook mogelijk om samen te wonen met een vriend of vriendin. In beide gevallen geldt dat alle bewoners zich moeten inschrijven in de GBA.

Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huur op te zeggen per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck.