Alles wat je wilt weten over Plaza West

Algemeen
Wat zijn de huurprijzen?

De huurprijzen voor de appartementen in Plaza West liggen tussen de €925,- en € 1.610,- per maand.

De genoemde huurprijzen zijn exclusief servicekosten en exclusief kosten voor energie en water.

Zit er een parkeerplaats inbegrepen in de huurprijs?

Er zijn appartementen met en zonder parkeerplaats te huur.

De appartementen in het Junior en Comfort segment hebben geen parkeerplaats. De appartementen in Comfort plus en Royal hebben een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage*. De parkeerplaats zit dan al inbegrepen in de huurprijs.

*Voor een klein aantal appartementen geldt dat de parkeerplaats niet in de ondergelegen parkeergarage is maar op maaiveld of in de parkeergarage onder blok 6 wordt gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen hebben een gereduceerd tarief van € 65,- per maand. Als huurder van een van deze appartementen kies je zelf of je een parkeerplaats wilt huren of niet. Dit geldt alleen voor de appartementen met de volgende adressen:

 • Calvijnslaan 19
 • Calvijnslaan 21
 • Knoxstraat 8
 • Knoxstraat 10
 • Knoxstraat 12
Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, er zijn servicekosten van toepassing. Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken, worden bepaalde kosten gedeeld. Je ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

De hoogte van de servicekosten voor de appartementen in Plaza West zijn als volgt:

Gebouw 1 + Gebouw 6
– Zonder parkeerplek in parkeergarage    €55
– Met parkeerplek in parkeergarage         €80

Gebouw 5
– Zonder parkeerplek in parkeergarage     €60
– Met parkeerplek in parkeergarage          €85

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

De verhuur is van start. Je kunt direct starten met je inschrijving!

Bekijk het actuele aanbod via de woningzoeker of het totaaloverzicht. Noteer de appartementen van jouw voorkeur en start daarna je inschrijving via de button bovenaan de pagina.

Kan ik de appartementen bezichtigen?

Wil je graag even binnenkijken? Het is mogelijk om op afspraak te komen bezichtigen in een appartement. Neem hiervoor contact op met MVGM.

Per e-mail: nieuwbouw.wonen@mvgm.nl

Telefonisch: 088 – 432 40 80
ma t/m vr van 8:30 – 17:00

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen in Plaza West worden verhuurd in de vrije sector. Je komt niet in aanmerking voor huursubsidie.

Is er meer informatie over het gebruik van de sportvelden?

Blok 1 van Plaza West grenst aan de zuidoostzijde aan de sportvelden van voetbalclub SV Geel-Wit ’20. Tot ca. 22.30 uur wordt er gebruik gemaakt van de sportvelden door de club. De sportvelden zijn daarnaast vrij toegankelijk, het is een openbaar terrein.

Toetsing en inkomen
Aan welke criteria moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een appartement?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in Plaza West is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen, nu en in de toekomst. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.

Zodra de verhuur start, kun je het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen, ook op de langere termijn. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

 • Bij een maandhuur onder de € 1.300:
 • Minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de huurprijs per maand;
 • Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;
 • Bij een maandhuur boven de €1.300:
 • Minimaal bruto maandinkomen van 3,25 x de huurprijs per maand;
 • Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;
 • Vakantiegeld, vaste bonus en vaste dertiende maand tellen mee in het berekenen van je bruto maandinkomen.

Eigen vermogen
Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop het overige jaarinkomen. Eigen vermogen vanaf € 50.000,- telt mee. Naast je eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Telt een uitkering mee als inkomen en (hoe) wordt deze meegenomen in de berekening?

Een uitkering telt mee als eerste inkomen indien je kunt aantonen op lange termijn structureel aan de inkomenseis te kunnen voldoen. Daarnaast telt een uitkering, wanneer het een 2e inkomen betreft, mee in de berekening.

Kan ik als ondernemer een appartement huren?

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 1 jaar een eigen onderneming hebt en aantoonbaar aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Kan ik als uitzendkracht een appartement huren?

Het is belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar te hebben, ondersteund met een intentieverklaring van de werkgever. Met een nul-urencontract of een contract via een uitzendbureau kun je niet aan deze voorwaarden voldoen. Een contract via een detacheringsbureau wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van het contract.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Wegens de extra risico’s die een garantstelling met zich meebrengt, is het helaas niet mogelijk om ouders of derden garant te laten staan. Het is van belang dat de huurders zelfstandig de huur kunnen betalen en aan de inkomensrichtlijnen voldoen.

Inschrijven
Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

Klik op de button met ‘direct inschrijven’ om met je inschrijving te starten. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

Welke documenten moet ik uploaden?

De volgende gegevens zijn nodig voor de online inschrijving:

Let op! Altijd het Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto afschermen en van kopie bankafschriften alleen de tenaamstelling en het rekeningnummer laten zien, bij- en afschrijvingen mogen wij niet zien.

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldig paspoort (nationaal -, buitenlands -, diplomatiek of dienstpaspoort) of geldige identiteitskaart afgegeven in Nederland of binnen de EU door het bevoegde gezag, mits voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;

Gebruik hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u een kopie maken waarop het BSN en de pasfoto niet zichtbaar zijn.

 • – Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar je nu staat ingeschreven (maximaal 1 maand oud).
 • – Verhuurdersverklaring of hypotheekhouder verklaring van de huidige woning.
 • – Echtscheidingsconvenant (wanneer je gescheiden bent, vanwege extra inkomsten of vaste uitgaven).
 • – Kopie bankafschrift waarop huidige huurbetalingen / hypotheek betalingen zichtbaar zijn.
 • – Eén bankafschrift van de bankrekening waarvan wij de huur automatisch gaan incasseren.

Wanneer deze bankrekening dezelfde bankrekening is waarvan de huur / hypotheek via een automatisch incasso wordt afgeschreven, dan volstaat één bankafschrift.

 • Kopie bankpassen

Wanneer je in loondienst bent:

 • – Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand) waaruit blijkt dat je een vast contract hebt of een arbeidsovereenkomst hebt van nog minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen.
 • – Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.
 • – Kopie bankafschrift met vermelding van het laatst ontvangen salaris.

 Ontvang je een uitkering?

Een uitkering wordt, wanneer dit het vast 2e inkomen betreft, meegenomen in de berekening.

 • – Toezeggingsbrief UWV
 • – Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Pensioengerechtigde:

 • – Jaaropgave van AOW en eventueel pensioen(en)
 • – Inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • – Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is
 • – Eigen vermogen: het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien:

 • – Accountantsrapporten/jaarrekeningen van het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor.
 • – Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • – Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • – Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • – Kopie bankpas zakelijke rekening

Van zelfstandig ondernemers vragen wij een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden huur wanneer je een woning gaat huren.

Inkomsten uit PGB:

 • – Inkomsten uit PGB mogen meetellen als bruto-inkomen.
 • – Een verklaring (zonder BSN) van het SVB, Sociale Verzekeringsbank.

 Als je eigenaar van een koopwoning bent:

 • – Laatste jaaropgave van de hypotheekverstrekker.
 • – De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs, de leverdatum, de passeerdatum en de ontbindende voorwaarden staan (verkoop eigen woning).
Ik ga scheiden / ben gescheiden. Moet ik extra documenten aanleveren?

Indien je in een echtscheiding verwikkeld bent of al gescheiden bent, ontvangen wij graag een echtscheidingsconvenant. Zonder dit document kunnen wij de inschrijving niet in behandeling nemen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn ID voldoet aan de AVG richtlijnen?

Ter voorkoming van identiteitsfraude, nemen wij geen kopieën van identiteitsbewijzen in behandeling waarop het BSN en de pasfoto nog zichtbaar zijn. Zorg er dus voor dat je BSN en pasfoto niet zichtbaar zijn op de documenten die je uploadt. Je kunt het BSN en je pasfoto afdekken voordat je de kopie maakt, of je kunt de KopieID app van de Rijksoverheid gebruiken.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, in loondienst voor bepaalde tijd bent, je niet volledig aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen of in het geval van afwijkende situaties.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Zodra de verhuur van start gaat, krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid om zich online in te schrijven voor hun droomwoning. Tijdens de inschrijving worden persoonsgegevens, informatie over je inkomen en eventuele vaste maandlasten opgevraagd. Deze informatie wordt gebruikt om te controleren of je aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen. Ter ondersteuning van de ingevulde informatie, upload je de gevraagde documenten in je dossier. Deze documenten tonen aan dat de door jou ingevulde informatie klopt.

Geschikte kandidaten worden vervolgens gematcht met de beschikbare woningen. Dit gebeurt op basis van de door jou ingevulde gegevens, je voorkeurswoningen en eventuele toewijzingscategorieën. Indien er meerdere geschikte kandidaten voor één woning zijn, wordt er een digitale loting ingezet.

Huren & voorwaarden
Wie mag een woning in Plaza West huren en bewonen?

Als je jezelf inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente waar de woning staat én er zelf gaat wonen, kun je een woning huren. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Ja dat mag. De voorwaarden zijn hierbij hetzelfde als bij samenwonende huurders:

 • – Maximaal twee huurders per woning
 • – De huurders blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de huurpenningen, ook nadat één van de twee de woning heeft verlaten. 
 • – Indien één van beide huurders wenst te vertrekken, blijven beiden dus aansprakelijk tot het moment dat:
 • 1. Is bewezen dat de achterblijvende huurder inmiddels voldoende verdient om zelfstandig de woning te kunnen huren
 • 2. Of een vervangende huurder is gevonden (door de huurders zelf aan te dragen), waarmee gezamenlijk met de achterblijvende huurder aan de inkomensnorm voldaan wordt. Dit volgens de normale beoordelingsprocedure van de beheerder.

 

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit je appartement (of balkon) en geen schade aan de woning toebrengt.

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten en decoreren. Dus je mag wanden `sausen` of (opnieuw) behangen.  Houd er rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in het oorspronkelijke staat moet terugbrengen.

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

De appartementen worden zonder vloer opgeleverd. Je legt dus als huurder zelf een vloer in je appartement.

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast en het laminaat geschikt is voor vloerverwarming. Hierbij is het belangrijk dat de vloer en ondervloer goed geleiden, omdat er anders veel warmte en energie verloren gaat. Vraag hierover advies bij een vloerspecialist of de vastgoedmanager.

 

Wat zijn de voordelen van huren?

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Kwaliteit & voorzieningen
Wordt de woning inclusief vloer opgeleverd?

Een aantal appartementen is al voorzien van een luxe laminaatvloer, die je overneemt als je het appartement gaat huren. Het is niet mogelijk om deze appartementen te huren zonder de vloer over te nemen. Via het aanbod totaaloverzicht kun je filteren op “inclusief vloer ter overname” om te zien om welke appartementen het gaat.

De andere appartementen worden zonder vloer opgeleverd. Zorg er dan voor dat je een vloer uitkiest die geschikt is voor gebruik met vloerverwarming.

Hoe is de keuken ingericht?

Je appartement in Plaza West is voorzien van een moderne Bribus keuken met geïntegreerde ATAG apparatuur. De witte kasten in combinatie met het zwart composiet werkblad geven de keuken een strakke en tijdloze uitstraling. Qua apparatuur heb je de beschikking over een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koel-/vriescombinatie en een multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron. Afhankelijk van het type appartement heb je een keuken in een rechte opstelling, hoekkeuken, schiereiland of recht met een spoeleiland. Zodra de plattegronden beschikbaar zijn kun je de indeling van de keuken daarop terugvinden.

Hoe is de badkamer ingericht?

De badkamer varieert qua indeling per type appartement. In ieder geval is de badkamer voorzien van zwart gespikkelde Mosa vloertegels op de vloer, en glanzend witte wandtegels van Mosa tot aan het plafond. Qua sanitair heb je de keuze uit een enkele of dubbele wastafel, inloopdouche of douchehoek met deur, en in sommige gevallen is de badkamer voorzien van een ligbad en/of een tweede toilet. Zodra de plattegronden beschikbaar zijn, kun je de indeling van de badkamer van jouw voorkeursappartement bekijken.

Hoe is het apart toilet afgewerkt?

Het apart toilet is afgewerkt met zwart gespikkelde Mosa vloertegels op de vloer. De wand is deels betegeld met wit glanzende Mosa wandtegels, daarboven is wit spuitwerk aangebracht. Er is een wandcloset, een rolhouder en een fonteinset aanwezig op het toilet.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in de hal, de woonkamer en slaapkamer(s) van blok 1 en de 4e en 5e verdieping van blok 6 zijn voorzien van behang in een neutrale kleur. De wanden in de hal, de woonkamer en slaapkamer(s) in blok 5 en de begane grond t/m de 3e verdieping van blok 6 zijn voorzien van scanbehang met sauswerk in neutrale kleur. De wanden in de badkamer en het toilet zijn (deels) betegeld. Het plafond is voorzien van wit spuitwerk.

Zit er een berging bij mijn appartement?

Ja, er zit een berging bij je appartement in Plaza West.

Heb ik een eigen buitenruimte bij mijn appartement?

Hierin heb je de keuze! Er zijn appartementen zonder buitenruimte, met een balkon, een loggia (afgesloten balkon), terras of een dakterras. Bekijk de plattegronden zodra deze beschikbaar zijn om te zien wat voor buitenruimte jouw voorkeursappartement heeft.

Is er een ventilatiesysteem aanwezig?

Ja, de appartementen zijn voorzien van mechanische ventilatie in combinatie met een warmte-terug-win (WTW) unit. Hierdoor wordt de lucht gefilterd en tegelijkertijd gaat er zo weinig mogelijk energie (warmte) verloren.

Zijn er extra maatregelen tegen geluidsoverlast?

Plaza West ligt naast het spoor. Daarom zijn er extra maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de woningen aan de geldende wetgeving voldoet voor geluidsbelasting. Zo zijn er suskasten in het ventilatiesysteem bij woningen aan de spoorzijde en is er extra aandacht voor een goede kierdichting bij de kozijnen.

Hoe wordt de woning verwarmd?

In je woonkamer en slaapkamer(s) ligt vloerverwarming, die is aangesloten op een Warmte-Koudte-Opslag (WKO) installatie. In de badkamer is naast vloerverwarming een elektrische handdoekenradiator aanwezig.

Welk bedrijf is de leverancier van de warmte?

Plaza West heeft voor Eteck gekozen als warmteleverancier van jouw woning. Eteck heeft daarvoor geïnvesteerd in de aanleg van een duurzaam warmtesysteem. Met het betrekken van de woning ga je een leveringscontract aan met Eteck, zodat het aangenaam wonen is in jouw huis. Je draagt dan ongemerkt bij aan een betere toekomst!

Wil je meer lezen over Eteck, dan verwijzen wij je graag door naar de website: www.eteck.nl

Informatiekaart -Plaza West – Haarlem
Product- en Tarievenblad 2021 Plaza West, Haarlem – Woningen
Leveringsovereenkomst Plaza West Haarlem kleinverbruikers
Leveringsvoorwaarden kleinverbruikers 2019
Algemene aansluitsvoorwaarden consumenten kleiner dan 100 kW Eteck 2016 Algemene 

 

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Je fiets kun je in je externe berging stallen.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Er zijn appartementen met en zonder parkeerplaats te huur. De appartementen in het Junior en Comfort segment hebben geen parkeerplaats, de appartementen in Comfort plus en Royal hebben een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage*.

*Voor een klein aantal appartementen geldt dat de parkeerplaats niet in de ondergelegen parkeergarage is maar op maaiveld of in de parkeergarage onder blok 6 wordt gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen hebben een gereduceerd tarief van € 65,- per maand. Als huurder van een van deze appartementen kies je zelf of je een parkeerplaats wilt huren of niet. Dit geldt alleen voor de appartementen met de volgende adressen:

 • Calvijnslaan19
 • Calvijnslaan 21
 • Knoxstraat 8
 • Knoxstraat 10
 • Knoxstraat 12