Documentenchecklist

Tijdens de inschrijfprocedure vragen we u persoonlijke documenten te uploaden in uw klantdossier. Welke documenten we van u nodig hebben, is afhankelijk van uw inkomenssituatie. U ziet in uw persoonlijk dossier een lijst met documenten die past bij de door u ingevulde gegevens. Hieronder vindt u alvast een checklist per inkomenssituatie.
Er zijn wel punten waar u op moet letten bij het verzamelen en uploaden van uw documenten. Lees de punten op deze pagina even goed door voordat u van start gaat.

 • Algemene documenten
 • – Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, verblijfsvergunning)
  – Uittreksel Burgerregistratie Personen (BRP) met adreshistorie
  – Hypotheekhouderverklaring en/ of verhuurderverklaring
  – Jaaropgave hypotheekverstrekker
  – Kopie koopovereenkomst eigen woning
  – Kopie bankpas in verband met incassomachtiging
  – Bankafschrift waar huur vanaf wordt geschreven (indien gelijk aan de storting van het salaris is deze niet noodzakelijk)
  – Echtscheidingsconvenant

Loondienst:
– Werkgeversverklaring
– Overzicht Mijn UWV
– Kopie laatste salarisstorting
– Kopie bankafschrift laatste salarisstorting

Zelfstandig ondernemerschap:
– Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel
– Accountantsrapporten van afgelopen twee jaar
– Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapbelasting
– Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)

Uitkeringsgerechtigden:
– Beschikking/ Specificatie/ Kopie laatste jaaropgave
– Kopie bankafschrift laatste storting

Tips & tricks

Datum ondertekening van het document
Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van uploaden.

Geldigheid
Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden word-bestanden niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat u alle documenten als PDF uploadt in uw persoonlijke klantdossier.

Veiligheid en e-mail
Het klantdossier is een veilige omgeving waarin u zelf uw gegevens en documenten kunt beheren. Documenten die per e-mail worden aangeleverd kunnen niet verwerkt worden en zullen direct worden verwijderd.

Identiteitsbewijs
Uw identiteit controleren we op de dag van de sleuteloverdracht met behulp van speciale software. Het is dus niet nodig om op voorhand een kopie van je identiteitsbewijs te uploaden. Een rijbewijs wordt niet gezien als een geldig identiteitsbewijs, zorg er dus voor dat u een geldig paspoort of identiteitsbewijs meeneemt.

Identiteitsfraude

Mocht het toch voorkomen dat we een kopie van je identiteitsbewijs opvragen voor handmatige verificatie en certificering, zorg er dan voor dat u een kopie aanlevert die is gemaakt met de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u een kopie maken waarop het BSN en de pasfoto niet zichtbaar zijn. Op deze manier hoeven we minder gegevens op te slaan en kunnen we identiteitsfraude tegengaan.

Meer over KopieID