Syntrus Achmea Real Estate & Finance respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

 • Privacy statement

  De rol van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

  Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SA RE&F) financiert, ontwikkelt, en belegt in vastgoed en hypotheken in opdracht van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, zoals verzekeraars en charitatieve instellingen. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden bij de uitvoering van deze taken, neemt SA RE&F diverse rollen aan ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Uw gegevens in vertrouwde handen

  Uw gegevens worden of verwerkt ten behoeve van het (sluiten) van een overeenkomst, of omdat u daar (uitdrukkelijk) toestemming voor gegeven heeft, of er een wettelijke grondslag voor is of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij niet met u samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

  Andere dienstverlening

  SA RE&F verwerkt persoonsgegevens bij het verlenen van andere diensten. Bent u op zoek naar het privacy statement van uw hypotheekverstrekker. Ga dan naar de desbetreffende website.

  Huurt u vastgoed via SA RE&F? Dan kunt u hier meer informatie vinden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

  Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor gebruiken we deze? 

  In dit privacy statement kunt u lezen wat we met uw persoonsgegevens doen  onze zakelijke dienstverlening.

  Indien u klant bent bij SA RE&F, verwerken wij uw zakelijke contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) om met u te kunnen communiceren. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen over onze dienstverlening of voor marketingdoeleinden.

  Mocht u nog geen klant zijn bij SA RE&F, is het mogelijk dat we uw contactgegevens gebruiken om mogelijk zaken met u of uw organisatie te doen. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen over onze dienstverlening of voor marketingdoeleinden. In beginsel verwerken we enkel uw naam, e-mail en uw telefoonnummer. Mochten we echter zaken gaan doen, is het ingevolge de wet- en regelgeving noodzakelijk om meer gegevens te verzamelen om u te kunnen identificeren en verifiëren.

  Heeft u zich aangemeld voor een evenement van SA RE&F? Dan gebruiken we uw contactgegevens en eventuele extra informatie om u te registreren en op de hoogte te houden van het evenement. Tijdens het evenement kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden. Mocht u dit niet willen, kunt u contact met ons opnemen.

  Wij gebruiken ook cookies 

  Onze website maakt gebruik van cookies. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiestatement.

  Met wie delen wij uw gegevens?

  Soms geven wij uw gegevens door. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

  • de bank, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
  • taxateurs, makelaars en juridische dienstverleners;
  • belastinginstanties (binnen- en buitenland), (financieel) toezichthouders;
  • bedrijven ten behoeve van benchmarking;
  • dienstverleners zoals accountants en auditors;
  • onze leveranciers en zakelijke relaties (bijvoorbeeld cloudaanbieders);
  • Internal Audit, Risk en Compliance Achmea B.V.
  • notarissen;
  • Organisaties met wie wij events organiseren.
  • onze bewaarder zoals voorgeschreven bij de wet;
  • de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER, doen wij dat zeer zorgvuldig en nemen wij passende waarborgen.

  Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

  Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken.

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

  Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

  Uw rechten 

  Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

  • uw gegevens bij ons opvragen;
  • uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen;
  • uw gegevens laten verwijderen:
   Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen.Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens:
   Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.
  • uw toestemming intrekken:
   Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
  • uw gegevens overdragen
   U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere partij of aan uzelf.
  • het gebruik van uw gegevens tijdelijk stoppen:
   Bijvoorbeeld als u vindt dat wij het recht niet hebben om uw gegevens te gebruiken.
  • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

  Stuur ons een brief of e-mail en stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

  Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  Privacy Officer
  privacy@achmeavastgoed.nl
  Postbus 59347
  1040 KH  AMSTERDAM

  Hebt u een vraag, tip of klacht?

  Stuur een e-mail naar de Privacy Officer van Syntrus Achmea Real Estate & Finance via privacy@achmeavastgoed.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

  Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  Privacy Officer
  Postbus 59347
  1040 KH  AMSTERDAM

  Komen wij er samen niet uit? 

  Dan leggen wij uw klacht nog voor aan de Functionaris voor gegevensbescherming van Achmea. U mag uw klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wij kunnen dit privacy statement veranderen

  Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.